PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.

PUNKTY EDUKACYJNE
Uczestnicy Sympozjum otrzymają 9 punktów edukacyjnych wyliczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.