W czasie trwania Sympozjum, o godzinie 10:30 w sobotę 7 października, odbędzie się egzamin embriologiczny. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem PTMRiE (email: ptmrie@ptmrie.org.pl).