Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa - Prezes PTMRiE

Członkowie:


prof. dr hab. n. med.  Robert Spaczyński - Wiceprezes PTMRiE
dr n. med. Anna Janicka
lek. Katarzyna Kozioł
dr hab. n. biol. Joanna Liss
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk                      
dr Agnieszka Nowak