Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji na Sympozjum jest powiadomienie mailowe wysyłane spod systemu na adres e-mail podany przez Państwa w poniższym formularzu. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o sprawdzenie folderu spam. Rejestracja na Sympozjum jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Regulamin Sympozjum Naukowego PTMRiE

POBIERZ

Pielęgniarki/pielęgniarzy/położne nieposiadających Prawa Wykonywania Zawodu
prosimy o bezpośredni kontakt mailowy:

Koszt uczestnictwa
TYP UCZESTNIKA REJESTRACJA I OPŁATA WNIESIONA
DO 31.05.2019 R.
REJESTRACJA I OPŁATA WNIESIONA
OD 01.06.2019 R.
DO 31.07.2019 R.
REJESTRACJA I OPŁATA WNIESIONA
OD 01.08.2019 R.
DO 01.09.2019 R.
REJESTRACJA I OPŁATA
NA MIEJSCU
SYMPOZJUM
Członkowie PTMRiE
z opłaconymi składkami
550 zł. brutto /
447,16 zł. netto
650 zł. brutto /
528,45 zł. netto
750 zł. brutto /
609,75 zł. netto
850 zł. brutto /
691,05 zł. netto
Lekarz nie będący członkiem PTMRiE 600 zł. brutto /
487,80 zł. netto
700 zł. brutto /
569,11 zł. netto
800 zł. brutto /
650,40 zł. netto
Pielęgniarka / Położna / Pielęgniarz 100 zł. brutto /
81.30 zł. netto
150 zł. brutto /
121,96 zł. netto
170 zł. brutto /
138,22 zł. netto
200 zł. brutto /
162,61 zł. netto

Uczestnictwo wyłącznie 21.09 w sesji 7 - Rola pielęgniarki i położnej w leczeniu niepłodności.

Brak możliwości udziału w sesjach firmowych oraz wejścia na wystawę firm - zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym.

1. Udział w kolacji 20.09.2019: 200 zł. brutto I 162,60 zł. netto
2. Nocleg ze śniadaniem: 393,60 zł. brutto I 320 zł. zł. netto

Rejestracja na nocleg i na kolację 20.09 (piątek) jest zamknięta z powodu braku miejsc.

Opłata zawiera

  • przerwy kawowe, lunche
  • wstęp na wystawę sprzętu medycznego i leków*
  • udział w sesjach naukowych*
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa przesłany drogą mailową po Sympozjum

* osoby nieuprawnione do wypisywania recept nie będą mogły uczestniczyć w sesjach firmowych oraz wystawie firm

Fakturowanie

– Za udział w Sympozjum oraz zakwaterowanie i usługi inne Uczestnik otrzyma fakturę z podatkiem VAT 23%

– Faktura proforma zostanie przesłana do 72 godzin po rejestracji na Sympozjum

– Faktura właściwa zostanie wystawiona wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora

– Faktura proforma oraz faktura właściwa zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji na wydarzenie (prosimy o sprawdzanie folderu spam na Państwa poczcie e-mail)

Warunki anulacji zgłoszenia

Rezygnację z udziału w Sympozjum może zgłosić wyłącznie drogą mailową, na następujący adres e-mail

Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.

Rezygnacja z udziału w Sympozjum zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez adres e-mail.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Sympozjum, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika - wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora.

Koszty anulacji zgłoszenia

- Rezygnacja do 90 dni przed rozpoczęciem Sympozjum – uczestnik nie ponosi kosztów anulacji

- Rezygnacja z udziału 90-60 dni przed Sympozjum powoduje obciążenie Uczestnika 70% kosztów

- Rezygnacja z udziału poniżej 60 dnia przed Sympozjum powoduje obciążenie Uczestnika 100% kosztów

Osobom, które się zarejestrowały, jednak nie dokonały wpłaty do dnia 01.05.2019 r. lub zarejestrują się podczas trwania Zjazdu, Organizator nie gwarantuje otrzymania materiałów zjazdowych.