Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa - Prezes PTMRiE
Członkowie
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński- Wiceprezes PTMRiE
dr n. med.  Anna Janicka
lek. Katarzyna Kozioł
dr hab. n. biol. Joanna Liss
prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Łukaszuk                       
dr Agnieszka Nowak